УПРАВНИ ОДБОР
Председник УО - 
Стеван Пенца
Потпредседник - Даница Чанчаревић
Чланови УО - Стеван Пенца, Даница Чанчаревић, Лаза Рајков, Зоран Николић, Милан Агадишан, Милан Ђан, Адријан Јерина

Надзорни одбор
Председник - 
Горан Марган
Чланови - Александар Тот, Петар Мохан

Генерални секретар Спортског Савеза општине Алибунар:
Давор Петровић